Platební podmínky

Aktuální číslo účtu pro Vaše platby naleznete na faktuře, stejně jako variabilní symbol. Stejný variabilní symbol můžete použít i pro trvalé příkazy.

Nové faktury posíláme e-mailem, vyplňte svoji adresu v zákaznické sekci - profil uživatele. Pokud máte správně zadáno své telefonní číslo, potvrdíme Vám přijetí každé platby. Papírové vyúčtování zasíláme poštou jen na vyžádání a je zpoplatněno.

číslo účtu na aktuální faktuře
variabilní symbol číslo smlouvy/na faktuře
splatnost 14. den v měsíci
doporučená úhrada 4. den v měsíci
Fakturace našich služeb probíhá 1. den v měsíci, splatnost je stanovena na 14 dnů. Doporučeným datem úhrady je pak 4. den v měsíci.

Platbu můžete provést buď bankovním převodem, poštovní poukázkou, nebo v hotovosti na naší pobočce. V případě platby poštovní poukázkou počítejte s několikadenním prodlením.

Bankovní převody jsou do našeho systému automaticky přenášeny - dbejte proto na uvedení správného variabilního symbolu.

Termín splatnosti určuje den, kdy již platba musí být připsána na našem účtu. Aby platba včas přišla, zadávejte příkaz v dostatečném předstihu. Banky o svátcích a víkendech nepracují - pokud platbu zadáte např. v pátek, ve většině případů bude odeslána až v pondělí.

Pokud byste měli s úhradou potíže, vždy je lepší informovat nás předem.

V případě prodlení platby jsou naše služby pozastaveny až do okamžiku úhrady dlužné částky (v případě bankovního převodu až do okamžiku připsání částky na náš účet).

  • Vaše IP adresa
    3.92.91.54
© KAZA.cz s.r.o. - Všechna práva vyhrazena.